งานสไลด์แพ็ค (Slider Pack)

เป็นการนำ PVC มาพับขอบทั้ง 3 ด้านแล้วใช้กระดาษสอดเข้ากับ PVC ซึ่งสามารถออกแบบได้ตามลักษณะงานในรูปแบบต่างๆได้.
วัสดุที่ใช้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการใช้งาน เช่น PVC. PET. PS. PP. etc…

Copyright©2005 www.theparux.com All Rights Reserved.